Köyümüz

Yakupköy Hakkında

KÖYÜN KURULUŞU
‘YAKUP KÖY’ adını kurucusundan almıştır. Balıkesir’in merkez köylerindendir. Balıkesir- Kepsut asfaltı yanından geçer. Anayola uzaklığı 2 km;il merkezine uzaklığı ise 8 km’dir. Köy arazisi tamamen düzlük ve ovalıktır. Kuzeyinden Balıkesir’in kanalizasyonu geçer. Sulama işleri kanal suyu ile yapılır. Kanaldaki su yazın tamamen kurur. Köy arazisi geniş ve verimli olduğu için, köy halkının büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.
YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ
Balıkesir ovasının orta kısmını teşkil eder. Çay deresi adı verilen Balıkesir kanalizasyonu köyün kuzeyinden geçer. Bu derenin suyu yazın kuruyarak bataklık durumuna gelir. Köyün kuzeybatısında, yazın kurumasıyla sivrisinek yatağı olan bir deresi daha vardır. Aynı yönde tepecikten gelen ve sulama işlerinde kullanılan başka bir deresi daha vardır.
YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER
Köy arazisinin geniş ve verimli olması nedeniyle köy halkının geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Köyün gelirinin % 76’sını bu oluşturur. Köyde kurulmuş olan Tarım Kredi Kooperatifinden alınan bilgilere göre; şeker pancarı,ayçiçeği,domates ve havuç en çok ekilen ürünlerdir. Pancarlar Susurluk Şeker Fabrikasında işlenmektedir. Bunlardan başka mevsim sebzeleri ,arpa ,buğday ,mısır ,kavun ,karpuz ,kabak yetiştirilir.
HAYVANCILIK
Köyümüzde hayvancılık ileri bir seviyededir.İnek,manda,koyun,kuzu,at vb. bulunmaktadır. Süt hayvanlarından elde edilen sütler günlük olarak mandıralar tarafından toplanmaktadır. Manda sütünden yapılan kaymak Balıkesir’e her gün satış için götürülür . Tavuk ,kaz ,ördek, hindi vb. kümes hayvanları da beslenir.
TELEFON-ELEKTRİK
Her evde telefon bulunmaktadır. Ayrıca köyde telefon kulübesi de vardır. Cep telefonu sayısı oldukça artmıştır. Köye 1966 yılında elektrik gelmiştir. Ancak elektrik özellikle akşamları yeterli değildir.2000 yılında ihalesine başlanılan köyün elektriği yenilenmiştir. Bundan sonra elektrik daha yeterli seviyeye ulaşmıştır.
EĞİTİM-ÖĞRETİM
İlkokul 1928 yılında iki katlı olarak öğretime açılmış;1974 yılında bu bina yıkılarak tek katlı olarak öğretime devam etmiştir.1997 yılında sekiz derslikli bir ilköğretim okulunun yapımına başlanmış,1999 Kasım ayında tamamlanan okul,14 Ş UBAT 2000 Tarihinden itibaren 2. Kademesiyle birlikte eğitim öğretime açılmıştır. Okulumuzda anasınıfı ve sınıf öğretmenleri yeterlidir. 2. Kademe için  Türkçe, Matematik, Fen bilgisi, Sosyal bilgiler, Teknoloji  Tasarım, Bilişim Teknolojileri, Din Kültürü branş öğretmenleri vardır.
     Köyde her türlü okuma imkanı bulunmasına rağmen yüksek öğretime devam edenlerin sayısı oldukça düşüktür. Köyün maddi imkanlarının iyi olması, okumayı olumsuz yönde etkilemiştir. Ancak 1997’den itibaren 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmesiyle birlikte köylünün okumaya karşı tutumları  olumlu yönde gelişmeye başlamıştır.
SAĞLIK HİZMETLERİ
1997 yılında yapımına başlanan  sağlık evinde,1 tane hemşire köylülere sağlık hizmeti vermektedir. Haftada  bir günde bağlı bulunulan  Karaman köy sağlık ocağından doktor gelerek, hastaları muayene edip ilaç yazmaktadır.
İŞÇİ DURUMU
Balıkesir’de un fabrikalarında, kerestecilikte ,mezbahada, sanayide, benzin istasyonlarında ,eczanelerde , D.S.İ., D.M.O., okullarda çalışıp köyde ikamet eden aileler mevcuttur. Okulumuzda hizmetli olarak görevli İsmet Yoldaş’tır.
KÖYDE GİYİM
Giyim ;Balıkesir’in diğer köylerinde olduğu gibi, kadınlarda şalvar, büyük beyaz baş örtüsü, cüppeyi andıran siyah uzun dış giysisi ve erkeklerde pantolon, gömlek, ceket(setere)dir.
EVLER
Genellikle bir veya iki katlıdır; iki veya üç odalıdır.  Evler betonarme binalardır. Yeni mahalle adı verilen genç evlilerin  ve yeni evlerin bulunduğu mahalledeki aileler  ,çekirdek ailedir. Diğer aileler çoğunlukla geniş ailedir.
GELENEK VE GÖRENEKLER
Köyümüz adet ve geleneklerine bağlıdır. Önce oğlan evi dünürcü gider. Evlenecek kız ve ailesi istekli olursa ,oğlan tarafına mendil verir. Daha sonra kararlaştırılan bir günde Balıkesir’e gidilir ,gerekli olan ziynet ve giyim eşyaları alınarak; hısım akraba topluca köfteciye giderler. Düğünden bir hafta önce kız evinden oğlan evine traktörle çeyiz getirilip, gelin ve arkadaşları tarafından serilir. Kız evinde ağırlıklı olmak üzere ,eğlence her iki yerde de üç gün sürer. Düğünler mevlit ile yapılır ,davul zurna getirilmez.Yazdır: